:
:
:
Fersiwn Cymraeg

Dwylo’r Enfys

Heulwen and Cawod signing OK

Rhaglen deledu ar Cyw, S4C yw Dwylo'r Enfys. Defnyddir symbolau ac arwyddion Makaton yn y rhaglen er mwyn cefnogi lleferydd.

Mae'r adborth i'r rhaglenni wedi bod yn wirioneddol anghygoel. Mae Dwylo'r Enfys yn helpu miloedd o blant i gyfathrebu. Yn dilyn y llwyddiant hwn a thrwy gydweithio â Ceidiog, mae The Makaton Charity wedi derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i greu pecyn o adnoddau hyfforddi Makaton drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, mae gwefan "Arwydd/Sign" yn cynnig lleoliad arlein i rieni ac ymarferwyr rannu eu profiadau.

Cyflwynywyd yr angen am Dwylo'r Enfys i S4C gan Ruth Thomas - mam Enfys sydd yn chwe mlwydd oed. Mae gan Ruth a'i theulu brofiad personol o ddefnyddio Makaton i gyfathrebu. Trawsnewidwyd bywyd Ruth a'i theulu gan Makaton, ac roedd hi'n hynod o awyddus i rannu'r profiad hwn.

Roedd Ruth yn dymuno gweld rhaglen Makaon Cymraeg i blant a chanddyn anawsterau dysgu a chyfathrebu:

"Roeddwn i am weld cyfeirnod Cymraeg a fyddai'n hyrwyddo cynhwyiad cymdeithasol plant â chanddyn nhw anawsterau dysgu a chyfathrebu, gan eu dangos yng nghyd destun eu cyfeillion a'u teuluoedd, a thrwy hynny adlewydrchu bywyd yng Nghymru heddiw."

Datblygwyd a chynhyrchwyd fformat gwreiddiol y rhaglen gan y cynhyrchydd arbenigol a phrofiadol Nia Ceidiog a thîm Ceidiog. Ar hyn o bryd, mae'r tîm yn saethu'r drydedd gyfres o fewn blwyddyn.

Hon yw rhaglen mwyaf poblogaidd Cyw. Er fod y rhaglen yn targedu ac yn rhoi llwyfan i blant â chanddyn nhw anghenion cyfathrebu arbennig, mae'r gynulleidfa yn eang ei hystod a phob plentyn yn gallu ei mwynhau - waeth beth eu hanghenion.

"Mae cyfathrebu yn gweithio dwy ffordd - ac felly, mae'n bwysig bod plant sydd heb anghenion cyfathrebu arbennig yn dysgu am Makaton hefyd. Mae'r rhaglen yn gyfraniad mawr i fywyd Cymru a Chymry heddiw."

"Mae ein mab (3oed) wedi gwylio'r rhaglen gyntaf drosodd a throsodd arlein - mae o wrth ei fodd! Does ganddo fo ddim anghenion dysgu ychwanegol ond mae ganddo fo ffrind sy'n defnyddio Makaton ac rydyn ni wedi dysgu mwy o'r iaith arwyddo mewn wythnos o wylio Dwylo'r Enfys na 2 flynedd o Mr Tumble. Diolch!"
Lels Edwards

Got a question?

Use our contact form

Email us at info@makaton.org

Call us on 01276 606760

Site maintained by the Snapper CMS